22/8/09

Έσιει κάτι ωραίο το παιδί, έννεν;

Συγχαρητήρια για το Αργυρό! Έδωκε του τζ' άψεν!

Χάλκινος στην Οσάκα, ασημένος στο Βερολίνο.. άτε τζαι σε.. μιαλλίτερα!
Ως τότε... χαρείτε θέα: